אוהלים בצפון עם תקרה מיוחדת

החלון העילי בשני האוהלים מקושט ומואר בלילה.